Stanovení minimálního počtu členů OVK
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Závěrečný účet a účetní závěrka obce Vesce za rok 2023
Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce Vesce na zasedání dne 29. 4. 2023 pod číslem usnesení 2/2/2023.
více
Dojmenování členů OVK
více
Jmenování zapisovatele
více
Letní svoz odpadu
od 29. 4. 2024 - liché úterý
více
Stanovení počtu členů OVK
více
Informace k uzavírce Vesce
více
Nabídka členství v okrskové volební komisi
více
OZNÁMENÍ NÁLEZU ZVÍŘETE
více
Výroční zpráva za rok 2023
více
Oznámení
legalizace&vidimace
více
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024 a SVR na 2025 a 2026
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Sejmuto: 2. 1. 2025
více
Veřejná vyhláška
OOP - změna č.1 územního plánu Vesce
více
Schválený rozpočet obce na rok 2024
více
Sbírka textilu
pro diakonii Broumov
více
Svoz odpadu - zima 2023
od úterý 2. 10. 2023 bude svoz komunálního odpadu prováděn v zimním režimu, čili každý týden.
více
Veřejná vyhláška
opakované veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Vesce
více
Svoz odpadu
sobota 7. 10. 2023
více
Zveřejnění záměru
směna pozemků v k. ú. Čeraz
více
KoPÚ Čeraz
pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti
více
KoPÚ Vesce
pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti
více
Závěrečný účet a účetní závěrka 2022
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. 4. 2023
více
Letní svoz odpadu
více
Pozvánka na zasedání
29. 4. 2023
více
Vodovod Čeraz
více
Informace pro rodiče
zápisy do mateřských škol
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
sobota 4. 3. 2023 od 19:00
více
Dny otevřených dveří - Základní školy
informace o zápisu do 1. tříd
více
Jmenování zapisovatele OVK
více
Stanovení minimální počtu členů OVK
více
Oprava křížku v Mokré
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Oprava místních komunikací v obci Vesce
více
Pozvánka na zasedání
více
Jmenování zapisovatele OVK
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
více
Informace o počtu členů zastupitelstva obce Vesce na následující volební období
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
dne 3. 6. 2022 od 19:00
více
Oznámení termínu letního svozu odpadu
od 2. 5. 2022 liché úterý
více
Závěrečný účet a účetní závěrka 2021
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 2. 4. 2022
více
Svoz velkoobjemového odpadu
sobota 9. 4. 2022
více
Pozvánka na veřejné zasedání
sobota 2. 4. 2022 od 19:00
více
Oznámení o konaní zastupitelstva kraje
31. 3. 2022
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Čeraz 28. 3. 2022 od 8:00 do 16:00
více
Ukliďme Vesce a okolí
V rámci akce ukliďme Česko. Dobrovolníci se mohou přihlašovat na adrese: https://www.uklidmecesko.cz/event/31207/
více
Dětský karneval
sobota 26. 3. 2022 od 14:00
více
Výzva k předkládání nabídek
prodej pozemku parc. č. 238/1
více
Zápis do prvních tříd a den otevřených dveří
Den otevřených dveří 17. 3. 2022 Zápis - ZŠ E. Beneše 4. a 5. 4. 2022
více
Provozní řád hřiště
více
Materiální sbírka a pomoc Ukrajině
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
více
Výzva - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na MK - Vesce
více
Lednové aktuality
více
Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí
Opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
více
Pozvánka na zasedání
sobota 5. 2. 2022
více
Výzva k platbě místních poplatků
za rok 2022
více
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Vodovod Čeraz
více
Veřejná vyhláška
o možnosti převzetí písemnosti
více
Dokončení kanalizace Vesce - střed
více
Nařízení Státní veterinární správy
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků "ptačí chřipka"
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
více
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
25. 11. 2021
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vesce na roky 2022 - 2025
více
Upozornění pro občany
Informace o výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků
více
Zasedání zastupitelstva obce Vesce
11. 11. 2021 18:00
více
Oznámení
zahájení územního řízení vodovod Čeraz
více
Záměr
prodej pozemku k. ú. Vesce u Soběslavi
více
Záměr
prodej pozemku k. ú. Vesce u Soběslavi
více
Záměr
směna pozemků v k. ú. Čeraz
více
Záměr
směna pozemků v k. ú. Vesce u Soběslavi
více
Návrh rozpočtu na rok 2022
více
Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh
více
Zasedání zastupitelstva kraje
20. 10. 2021
více
Oznámení
svoz nebezpečného, velkoobjemového a elektro odpadu
více
Oznámení zimního svozu komunálního odpadu
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Dojmenování členů OVK
více
Zasedání zastupitelstva obce Vesce
sobota 25. 9. 2021 od 19. hodin
více
Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí a o termínu školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů
více
EVROPSKÝ DEN RECYKLACE BATERIÍ (9. ZÁŘÍ)
více
Zasedání zastupitelstva kraje
9. 9. 2021
více
Dotace: Výstavba multifunknčího hřiště Vesce
více
Výzva - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Jmenování zapisovatele OVK
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
více
Voličské průkazy
více
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čeraz
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu - objízdná trasa nákladních vozidel přes obec Vesce
více
Zasedání zastupitelstva obce Vesce
pátek 30. 7. 2021 od 18:00
více
Dotace: Založení krajinných struktur ve správním území obce Vesce
více
Zasedání zastupitelstva kraje
24. 6. 2021
více
Zasedání zastupitelstva obce Vesce
pátek 18. 6. 2021 od 18:00
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. 6. 2021 - Čeraz
více
Zveřejnění záměru směny pozemků
v katastrálním území Vesce u Soběslavi
více
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Pozemek parc. č. 841/5, 841/16, 841/17, 841/18 v k. ú. Mokrá u Soběslavi
více
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Pozemek parc. č. 1012/10 v k. ú. Čeraz
více
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Pozemek parc. č. 150/3, 150/4, 150/5, 150/6 v k. ú. Čeraz
více
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Pozemek parc. č. 1013/50 v k. ú. Čeraz
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 6. 2021
více
Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
více
Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu zvládání povodňových rizik v povodí Labe
více
Znak a vlajka obce
více
Zavedení Mobilního rozhlasu
více
Závěrečný účet a účetní závěrka 2020
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. 4. 2021
více
Veřejná vyhláška
daň z nemovitých věcí na rok 2021
více
Zápisy do mateřských škol
Informace k zápisu
více
Zasedání zastupitelstva obce Vesce
čtvrtek 29. 4. 2021 od 18:00
více
Svoz velkoobjemového odpadu
více
Letní svoz komunálního odpadu
více
Návrh ZÚ obce Vesce za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky
více
Místní poplatky
poplatek za svoz odpadů poplatek za psa
více
Evidence obyvatel
více
Žádost o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les
více
Záměr pronájmu
Výzva k předkládání nabídek: Pronájem budovy dílen
více
Výzva
k návrhům na změnu územního plánu obce Vesce
více
Sčítání lidu 2021
Informace ke sčítání
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Omezení platná od 27. 2. 2021
Zveřejňujeme částku Sbírky zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nového nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19 a vzory prohlášení pro pohyb.
více
Pozvánka na zasedání
5. 3. 2021 od 18:00 v kulturním domě ve Vesci
více
Výzva k platbě
místního poplatku za odpady na rok 2021
více
Rozpočtové opatření
DSO Veselsko
více
Rozpočet obce Vesce
na rok 2021
více
Obecně závazná vyhláška
obce Vesce č. 2/2020 o místním poplatku za svoz komunální odpadu
více
Územní rozhodnutí
Vesce - zatrubnění stoky - jednotná kanalizace, výstavba chodníku Vesce č.j. MS/24113/2020
více
Oprava místní komunice ve Vesci
více
Oznámení
o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 17.12.2020
více
Pozvánka na veřejné zasedání
12. 12. 2020
více
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko
a střednědobý návrh rozpočtu do roku 2024
více
Návrh rozpočtu DSO Veselsko
a návrh střednědobého návrhu rozpočtu do roku 2023
více
Návrh rozpočtu
obce Vesce na rok 2021
více
Oznámení
o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 3.12.2020
více
Oznámení
o zahájení územního řízení: Zatrubnění stoky + chodník Vesce
více
Pozvánka na zasedání
6. 11. 2020 od 19:00 v kulturním domě ve Vesci
více
Oznámení o zveřejnění záměru
pronájmu část "B" budovy parc. č. st. 47 v k.ú. Vesce u Soběslavi
více
Oznámení o zveřejnění záměru
pronájmu část "A" budovy parc. č. st. 47 v k.ú. Vesce u Soběslavi
více
Oznámení o zveřejnění záměru
prodeje pozemků parc. č. 1013/4 a 1012/8
více
Výzva UZSVM
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
více
Změna úředních hodin
od 12.10.2020 do 25.10.2020
více
Oznámení o zveřejnění záměru
prodeje pozemku parc. č. 112/22
více
Oprava křížku v Čerazi
více
Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - prodloužení
více
Nařízení KHS Jihočeského kraje
Mimořádné opatření č. 3/2020
více
Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.9.2020 v 10:00
více
Svoz velkoobjemového odpadu
Svoz odpadu 10.10.2020
více
Oznámení termínů zimního svozu odpadu
od 5.10.2020
více
Pozvánka na veřejné zasedání
18.9.2020 18:00
více
Pozvánka
na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více

Ukončení léta ve Vesci dne 29.8.2020 od 14.00 hodin


Volby do zastupitelstva krajů
2.-3.10.2020
více
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
více
Územní plán obce Vesce
více
Aukční vyhláška
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Parc. č. 166/12, k.ú. Vesce u Soběslavi
více
Závěrečný účet a účetní závěrka 2019
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 26.6.2020
více
Pozvánka na veřejné zasedání
26.6.2020 19:00
více
Zveřejnění informace
záměr obce prodat pozemek parc. č. 114/13 a 114/14 v k.ú. Vesce u Soběslavi
více
Nařízení hejtmanky kraje
č. 15/2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území kraje
více