Aktuality

Oprava místní komunice ve Vesci

Na čistou a pohodlnou cestu domů se nově těší obyvatelé žijící v novější zástavbě obce Vesce. Donedávna zde totiž chyběla důstojná komunikace k jejich domovům. logo Jihočeského kraje

Různé obtíže se jim nevyhnuly zvláště při nepříznivém počasí. Během stavebních prací bylo provedeno zhutnění povrchu a vytvoření nového, asflatového povrchu, odvodnění komunikace  a byl upraven nevyhovující propustek o šikmé vyústění trubek. 

15. prosince byla dokončena výstavba této nové místní komunikace. Ulice se stala také přehlednější a bezpečnější díky instalaci veřejného osvětlení.

Stavbu provedla firma Strabag a. s., která vyhrála se svojí nabídkou výběrové řízení. Projekt je spolufinancován z Progamu obnovy venkova Jihočeského kraje, který pomáhá dynamickému a vyváženému rozvoji obcí v Jihočeském kraji.

Vybudování nových a oprava stávajících místních komunikací patří mezi základní snahy zdejšího zastupitelstva, jak ve zdejších obcích zkvalitnit obyvatelům život.

Místní komunikace před opravouMístní komunice ve Vesci před rekonstrukcíMístní komunice ve Vesci po rekonstrukciMístní komunikace po rekonstrukci