Volby do obecního zastupitelstva a senátu 2022

Jmenování zapisovatele OVK

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ve dnech 8. a 9. října 2021

 

 

V souladu s §17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

j m e n u j i

 

tímto zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu ČR a pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022, případně II. kolo pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 30. září a 1. října 2022

 

Milenu Trepkovou, bytem Mokrá 23

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 12. 8. 2022                                         ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jmenovani-zapisovatele.doc 104.4 Kb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR a pro volby do zastupitelstev obcí konané

ve dnech 23. a 24. září 2022

případně II. kolo pro volby do Senátu Parlamentu ČR

ve dnech 30. září a 1. října 2022

 

 

V souladu s §14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

i n f o r m u j i

 

všechny politické strany, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, že pro výše uvedené volby, že obec Vesce a její místní části Čeraz a Mokrá mají 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu Vesce č.p. 33.

 

 

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní podle ustanovení § 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu.

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 28. července 2022                               ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-vol.-okrsku.pdf 118.1 Kb

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu ČR a pro volby do zastupitelstev obcí konané

ve dnech 23. a 24. září 2022

případně II. kolo pro volby do Senátu Parlamentu ČR

ve dnech 30. září a 1. října 2022

 

 

V souladu s ustanovením §15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

s t a n o v u j i

 

minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu ČR a pro volby do zastupitelstev obcí konané

ve dnech 23. a 24. září 2022

případně II. kolo pro volby do Senátu Parlamentu ČR

ve dnech 30. září a 1. října 2022

 

 

ve volebním okrsku č. 1 v počtu 7 členů

 

 

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 25. července 2022                               ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-ovk.pdf 114.5 Kb

Informace o počtu členů zastupitelstva obce Vesce na následující volební období

 

Informace o počtu členů zastupitelstva obce Vesce pro volební období 2022 – 2026

 

 

v souladu s §27 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

i n f o r m u j i,

 

že zastupitelstvo obce Vesce bude mít ve volebním období 2022 – 2026

7 členů

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 1. července 2022                                 ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 1. 7. 2022

Vyvěšeno na el. úřední desce: 1. 7. 2022

Sejmuto:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-poctu-clenu-zastupitelstva.pdf 111.3 Kb