Volby do obecního zastupitelstva a senátu 2022

Oznámení o době a místě konání voleb

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

V souladu s §29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j i

  1. Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 30. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu 1. říjen 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

  1. Místem konání ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově OÚ Vesce
  2. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním příkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
  3. Každému voliči budou dodány minimálně 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  4. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
  5. Voliči se sníženou možností pohybu mohou využít přenosné hlasovací urny. Tuto skutečnost volič oznámí na telefonní číslo volební místnosti: 381 523 337.

 

 

 

Ve Vesci, dne 7. září 2022                                        ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.doc 108.5 Kb

Jmenování zapisovatele OVK

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ve dnech 8. a 9. října 2021

 

 

V souladu s §17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

j m e n u j i

 

tímto zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu ČR a pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022, případně II. kolo pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 30. září a 1. října 2022

 

Milenu Trepkovou, bytem Mokrá 23

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 12. 8. 2022                                         ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jmenovani-zapisovatele.doc 104.4 Kb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR a pro volby do zastupitelstev obcí konané

ve dnech 23. a 24. září 2022

případně II. kolo pro volby do Senátu Parlamentu ČR

ve dnech 30. září a 1. října 2022

 

 

V souladu s §14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

i n f o r m u j i

 

všechny politické strany, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, že pro výše uvedené volby, že obec Vesce a její místní části Čeraz a Mokrá mají 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu Vesce č.p. 33.

 

 

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní podle ustanovení § 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu.

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 28. července 2022                               ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-vol.-okrsku.pdf 118.1 Kb

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu ČR a pro volby do zastupitelstev obcí konané

ve dnech 23. a 24. září 2022

případně II. kolo pro volby do Senátu Parlamentu ČR

ve dnech 30. září a 1. října 2022

 

 

V souladu s ustanovením §15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

s t a n o v u j i

 

minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu ČR a pro volby do zastupitelstev obcí konané

ve dnech 23. a 24. září 2022

případně II. kolo pro volby do Senátu Parlamentu ČR

ve dnech 30. září a 1. října 2022

 

 

ve volebním okrsku č. 1 v počtu 7 členů

 

 

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 25. července 2022                               ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-ovk.pdf 114.5 Kb

Informace o počtu členů zastupitelstva obce Vesce na následující volební období

 

Informace o počtu členů zastupitelstva obce Vesce pro volební období 2022 – 2026

 

 

v souladu s §27 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

i n f o r m u j i,

 

že zastupitelstvo obce Vesce bude mít ve volebním období 2022 – 2026

7 členů

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 1. července 2022                                 ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 1. 7. 2022

Vyvěšeno na el. úřední desce: 1. 7. 2022

Sejmuto:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-poctu-clenu-zastupitelstva.pdf 111.3 Kb