Úřední deska
Letní svoz odpadu

od 29. 4. 2024 - liché úterý


Informace k uzavírce Vesce
OZNÁMENÍ NÁLEZU ZVÍŘETE
Oznámení

legalizace&vidimace


Sbírka textilu

pro diakonii Broumov


Svoz odpadu - zima 2023

od úterý 2. 10. 2023 bude svoz komunálního odpadu prováděn v zimním režimu, čili každý týden.


Veřejná vyhláška

opakované veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Vesce


Svoz odpadu

sobota 7. 10. 2023


Zveřejnění záměru

směna pozemků v k. ú. Čeraz


KoPÚ Vesce

pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti


KoPÚ Čeraz

pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti


Letní svoz odpadu
Pozvánka na zasedání

29. 4. 2023


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

sobota 4. 3. 2023 od 19:00


Dny otevřených dveří - Základní školy

informace o zápisu do 1. tříd


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
Pozvánka na zasedání
Pozvánka na zasedání zastupitelstva

dne 3. 6. 2022 od 19:00


Oznámení termínu letního svozu odpadu

od 2. 5. 2022 liché úterý


Svoz velkoobjemového odpadu

sobota 9. 4. 2022


Pozvánka na veřejné zasedání

sobota 2. 4. 2022 od 19:00


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Čeraz 28. 3. 2022 od 8:00 do 16:00


Oznámení o konaní zastupitelstva kraje

31. 3. 2022


Výzva k předkládání nabídek

prodej pozemku parc. č. 238/1


Ukliďme Vesce a okolí

V rámci akce ukliďme Česko. Dobrovolníci se mohou přihlašovat na adrese: https://www.uklidmecesko.cz/event/31207/


Dětský karneval

sobota 26. 3. 2022 od 14:00


Zápis do prvních tříd a den otevřených dveří

Den otevřených dveří 17. 3. 2022
Zápis - ZŠ E. Beneše 4. a 5. 4. 2022


Provozní řád hřiště
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Materiální sbírka a pomoc Ukrajině
Výzva - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na MK - Vesce


Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí

Opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe


Pozvánka na zasedání

sobota 5. 2. 2022


Výzva k platbě místních poplatků

za rok 2022


Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Vodovod Čeraz


Veřejná vyhláška

o možnosti převzetí písemnosti


Nařízení Státní veterinární správy

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků "ptačí chřipka"


Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

25. 11. 2021


Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vesce na roky 2022 - 2025


Upozornění pro občany

Informace o výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků


Zasedání zastupitelstva obce Vesce

11. 11. 2021 18:00


Oznámení

zahájení územního řízení vodovod Čeraz


Záměr

prodej pozemku k. ú. Vesce u Soběslavi


Záměr

prodej pozemku k. ú. Vesce u Soběslavi


Záměr

směna pozemků v k. ú. Čeraz


Záměr

směna pozemků v k. ú. Vesce u Soběslavi


Návrh rozpočtu na rok 2022
Zasedání zastupitelstva kraje

20. 10. 2021


Oznámení

svoz nebezpečného, velkoobjemového a elektro odpadu


Oznámení zimního svozu komunálního odpadu
Zasedání zastupitelstva obce Vesce

sobota 25. 9. 2021 od 19. hodin


Zasedání zastupitelstva kraje

9. 9. 2021


Výzva - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čeraz


Zasedání zastupitelstva obce Vesce

pátek 30. 7. 2021 od 18:00


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu - objízdná trasa nákladních vozidel přes obec Vesce


Zasedání zastupitelstva kraje

24. 6. 2021


Zasedání zastupitelstva obce Vesce

pátek 18. 6. 2021 od 18:00


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

25. 6. 2021 - Čeraz


Zveřejnění záměru směny pozemků

v katastrálním území Vesce u Soběslavi


Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Pozemek parc. č. 841/5, 841/16, 841/17, 841/18 v k. ú. Mokrá u Soběslavi


Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Pozemek parc. č. 1012/10 v k. ú. Čeraz


Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Pozemek parc. č. 150/3, 150/4, 150/5, 150/6 v k. ú. Čeraz


Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Pozemek parc. č. 1013/50 v k. ú. Čeraz


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

10. 6. 2021


Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje


Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu zvládání povodňových rizik v povodí Labe


Zápisy do mateřských škol

Informace k zápisu


Veřejná vyhláška

daň z nemovitých věcí na rok 2021


Zasedání zastupitelstva obce Vesce

čtvrtek 29. 4. 2021 od 18:00


Svoz velkoobjemového odpadu
Letní svoz komunálního odpadu
Návrh ZÚ obce Vesce za rok 2020

Návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky


Záměr pronájmu

Výzva k předkládání nabídek: Pronájem budovy dílen


Výzva

k návrhům na změnu územního plánu obce Vesce


Sčítání lidu 2021

Informace ke sčítání


Omezení platná od 27. 2. 2021

Zveřejňujeme částku Sbírky zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nového nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19 a vzory prohlášení pro pohyb.


Pozvánka na zasedání

5. 3. 2021 od 18:00 v kulturním domě ve Vesci


Výzva k platbě

místního poplatku za odpady na rok 2021


Rozpočtové opatření

DSO Veselsko


Obecně závazná vyhláška

obce Vesce č. 2/2020 o místním poplatku za svoz komunální odpadu


Územní rozhodnutí

Vesce - zatrubnění stoky - jednotná kanalizace, výstavba chodníku Vesce
č.j. MS/24113/2020


Oznámení

o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 17.12.2020


Pozvánka na veřejné zasedání

12. 12. 2020


Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko

a střednědobý návrh rozpočtu do roku 2024


Návrh rozpočtu DSO Veselsko

a návrh střednědobého návrhu rozpočtu do roku 2023


Oznámení

o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 3.12.2020


Návrh rozpočtu

obce Vesce na rok 2021


Oznámení

o zahájení územního řízení: Zatrubnění stoky + chodník Vesce


Pozvánka na zasedání

6. 11. 2020 od 19:00 v kulturním domě ve Vesci


Oznámení o zveřejnění záměru

pronájmu část "B" budovy parc. č. st. 47 v k.ú. Vesce u Soběslavi


Oznámení o zveřejnění záměru

pronájmu část "A" budovy parc. č. st. 47 v k.ú. Vesce u Soběslavi


Oznámení o zveřejnění záměru

prodeje pozemků parc. č. 1013/4 a 1012/8


Výzva UZSVM

Nedostatečně identifikovaní vlastníci


Změna úředních hodin

od 12.10.2020 do 25.10.2020


Oznámení o zveřejnění záměru

prodeje pozemku parc. č. 112/22


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - prodloužení


Nařízení KHS Jihočeského kraje

Mimořádné opatření č. 3/2020


Pozvánka na veřejné zasedání

zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.9.2020 v 10:00


Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz odpadu 10.10.2020


Pozvánka na veřejné zasedání

18.9.2020 18:00


Oznámení termínů zimního svozu odpadu

od 5.10.2020


Pozvánka

na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Volby do zastupitelstva krajů

2.-3.10.2020


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu


Aukční vyhláška

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Parc. č. 166/12, k.ú. Vesce u Soběslavi


Pozvánka na veřejné zasedání

26.6.2020 19:00


Závěrečný účet 2019 - návrh
Zveřejnění informace

záměr obce prodat část pozemku parc. č. 1031/1 v k.ú. Čeraz o výměře 54m2


Zveřejnění informace

záměr obce prodat pozemek parc. č. 114/13 a 114/14 v k.ú. Vesce u Soběslavi


Nařízení hejtmanky kraje

č. 15/2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území kraje


Závěrečný účet DSO Soběslavsko

návrh za rok 2019


Změna svozu komunálního odpadu

od 4.5.2020 svoz komunálního odpadu bude prováděn každé sudé úterý


Svoz velkoobjemového odpadu

9.5.2020


Pozvánka na zasedání

29.4.2020


Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - ochranná pásma letiště Soběslav


Koronavirus

Informace jak nakládat s odpady


Koronavirus - nabídka roušek

Nabízíme vyrobené roušky, pro ty, kteří je potřebují. Objednávku můžete učinit na tel. čísle 381 523 337


Koronavirus - dezinfekce

V rámci prevence, obec Vesce nabízí občanům možnost bezplatného dodání dezinfekčního roztoku na čištění rukou. Objednávky dezinfekčního roztoku můžete uskutečnit každý pracovní den od 9:30 do 11:30 hodin na telefonním čísle 381 523 337 nebo prostřednictvím emailu na: obec@obecvesce.cz.
S ohledem na omezené množství, žádáme o přiměřené požadavky.


Oznámení o splatnosti poplatků

Obec Vesce oznamuje občanům, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu nebude navyšovat neuhrazené poplatky po termínu splatnosti o sankce, dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích, do 31. května 2020.


Koronavirus - nákup potravin

Obecní úřad Vesce oznamuje, že v rámci ochrany zdraví a životů obyvatel nabízí možnost zabezpečit občanům starších 65 let a občanům zdravotně handicapovaným základní životní potřeby k zajištění jejich nouzového přežití. Jedná se zejména o nákup základních potravin, hygienických potřeb a nezbytných léků.

Pro objednání potravin, hygienických prostředků a léků volejte každý den v době od 9:30 do 11:30 hodin na telefonní číslo 381 523 337.


Aktuality - Koronavirus

k mimořádné situaci v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaným jako SARS CoV-2 na území České republiky


Zveřejnění

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Rozhodnutí

Schválení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mokrá u Soběslavi


Pozvánka

na dětský karneval 22.2.2020


Pozvánka na zasedání

15.2.2020


Oznámení

schválený rozpočet DSO Soběslavsko 2020


Opatření obecné povahy č. 1/2015

změna č. 1, vyjímka ze základních podmínek ochrany bobra evropského


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


Informace pro vlastníky lesů

možnost získání dotace


Návrh rozpočtu 2020

DSO Soběslavsko


Rozpočet obce na rok 2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
Obecně závazná vyhláška č.6/2019
Obecně závazná vyhláška č. 8/2019

místní poplatek ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 7/2019

místní poplatek za odpady


Pozvánka

na adventní koncert Čeraz


Pozvánka

na rozsvěcení vánočního stromečku Vesce


Opatření obecné povahy

Návrh změny


Pozvánka na zasedání

29.11.2019


Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Informace

přemístění obecního úřadu


Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko

na rok 2020


Závěrečné jednání - pozemkové úpravy Mokrá

záznam ze závěrečného jednání o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Mokrá u Soběslavi


Rozhodnutí

schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mokrá


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
Svoz velkoobjemového odpadu

sobota 12.10.2019


Územní rozhodnutí

vodovodní přípojky Mokrá


Veřejná vyhláška
Střednědobý výhled rozpočtu obce

na roky 2020 - 2023


Obecně závazná vyhláška č. 5/2019

O společném školském obvodu


Obecně závazná vyhláška č. 4/2019

O požárním řádu obce


Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

O pohybu psů na veřejném prostranství


Výzva

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků


Oznámení

O konání zastupitelstva Jihočeského kraje


Pozvánka

Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vesce


Oznámení

o termínu zimního svozu domovního odpadu


Veřejná vyhláška

s opatřením obecné povahy


Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Mokrá

Pozvánka na závěrečné jednání


Oznámení o zahájení územního řízení

vodovodní přípojky Mokrá


Návrh - střednědobý výhled rozpočtu obce

na roky 2020-2023


Pozvánka

Na loučení s létem


Kotlíková dotace

3. kolo kotlíkových dotací a poslední v Jihočeském kraji


Komplexní pozemkové úpravy

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mokrá


Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

O požárním řádu obce


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

O pohybu psů na veřejném prostranství


Pozvánka

Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vesce


Pozvánka na dětský den
Veřejná vyhláška

S opatřením obecné povahy


Oznámení

O schválení Závěrečného účtu DSO Soběslavsko 2018


Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2018 - návrh
Zveřejnění veřejné vyhlášky

o dani z nemovitých věcí na rok 2019


Pozvánka

Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vesce


Závěrečný účet 2018 - návrh
Oznámení

O letním svozu komunálního odpadu od 29.4.2019


Oznámení

O konání zastupitelstva Jihočeského kraje


Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019

Informace k volbách


Informace občanům

Výzva vlastníků nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitosti dostatečně určitě aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti.


Pozvánka

Na Den otevřených dveří a zábavné odpoledne v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
19. března 2019 a Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019, který se koná 1.4.2019 od 13:00 do 16:30 a 2.4.2019 od 13:00 do 16:30


Pozvánka

Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vesce


Zvěřejnění

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Čeraz.


Oznámení

O konání zastupitelstva Jihočeského kraje


Oznámení

O konání zastupitelstva Jihočeského kraje


Zveřejnění informace

rozpočtové opatření č.9


Pozvánka na rozsvěcení vánočního stromku

Ve Vesci 2.12.2018


Pozvánka na adventní koncert

V Čerazi 9.12.2018


Zveřejnění - nápravná opatření

Přijatá nápravná opatření po kontrole výkonu samostatné působnosti dne 11.5.2018


Zveřejnění informace

rozpočtové opatření č.3


Zveřejnění

rozpočtové opatření 8/2017


Zveřejnění informace

O době a místě konání volby prezidenta republiky


Zveřejnění informace

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mokrá u Soběslavi
Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic dne 11.1.2018


Informace

Poklady k dani z nemovitostí na rok 2018


Zveřejnění informace

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018


informace

Volba prezidenta 2018
informace o počtu a sídle volebních okrsků


Zveřejnění informace

Návrh rozpočtu obce Vesce na rok 2018


Oznámení

Stanovení počtu členů OVK pro volbu presidenta 2018


Zveřejnění informace

Výzva občanům
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Zveřejnění

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2021


Zveřejnění informace

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017


Oznámení

o schválení závěrečného účtu obce za rok 2016


zveřejnění informace

RO č.2


Zveřejnění informace

Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2016
Rozpočtové opatření


Zveřejnění

Rozpočtové opatření 1/2017


Zveřejnění

Rozpočtové opatření č. 1/2017


Zveřejnění

rozpočtový výhled na roky 2015 -2019


Zveřejnění

Rozpočtové opatření 8, 9/2016


Zveřejnění

Schválený rozpočet na rok 2017