Úřední deska

Rozhodnutí

Schválení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mokrá u Soběslavi

Zde vyvěšené rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočky Tábor, č. j. SPU 001166/2020/Ma, o výměně nebo přechodu vlastnických práv dle ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., týkající se komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mokrá u Soběslavi, se dotýká velkého počtu osob. Osoby, jichž se rozhodnutí týká, jsou uvedeny ve zvláštní příloze, která tvoří nedílnou součást výrokové části rozhodnutí. Přílohy k rozhodnutí jsou v době vyvěšení přístupné k veřejnému nahlédnutí v úředních hodinách u Obecního úřadu Vesce a u Státního pozemkového úřadu, Pobočky Tábor. Dotčeným osobám bude na jejich žádost u Státního pozemkového úřadu, Pobočky Tábor vydán ověřený opis.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-rozhodnuti-o-vymene-nebo-prechodu-vlastnickych-prav.pdf Informace k rozhodnutí 840 Kb
rozhodnuti-spu001166-2020-ma.pdf Rozhodnutí SPU 001166/2020/Ma 6874.9 Kb