Volba prezidenta ČR 2023

Jmenování členů OVK

 

Jmenování členů okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. 1. 2023

případně II. kolo

ve dnech 27. a 28. 1. 2023

 

v souladu s §14 odst. 1 písm. g) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

j m e n u j i

tyto členy okrskové volební komise na neobsazená místa:

Markéta Bicerová, bytem Mrázkova 453/17, 392 01 Soběslav

Andrea Capouchová, bytem Roudná 266, 392 01 Soběslav

Aneta Kupková, bytem Vesce 67, 392 01 Soběslav

 

Složení okrskové volební komise:

 

  • Viktor Cibulka (zapisovatel)
  • Aneta Kupková
  • Markéta Bicerová
  • Marie Arnoštová (delegace ČSSD)
  • Andrea Capouchová

 

Ve Vesci, dne 22. prosince 2022                               ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

 

Vyvěšeno: 22. 12. 2022

Sejmuto: 28. 1. 2023


Oznámení o svolání 1. zasedání OVK + školení

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí a o termínu školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů

 

starosta obce Vesce dle s §14 odst. 1 písm. f) a §14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že:

 

první zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky se koná v pátek 23. prosince 2022 od 14:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Vesce

a

školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování se koná ve čtvrtek 5. ledna 2023 od 12:30 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi.

 

Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce

 

 

Ve Vesci, dne 22. prosince 2022                               ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Vyvěšeno: 22. 12. 2022


Jmenování zapisovatele OVK

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky konané

ve dnech 13. a 14. ledna 2023

 

 

V souladu s ustanovením §14 odst. 1 písm. e) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

j m e n u j i

 

tímto zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případně II. kolo volby ve dnech 27. a 28. ledna 2023

 

Viktora Cibulku, bytem Vesce 38

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 2. prosince 2022                                 ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jmenovani-zapisovatele629080805.pdf 351.2 Kb

Stanovení minimální počtu členů OVK

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky konané

ve dnech 13. a 14. ledna 2023

 

V souladu s ustanovením §14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

s t a n o v u j i

 

minimální počet členů okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky konané

ve dnech 13. a 14. ledna 2023

případně II. kolo

ve dnech 27. a 28. ledna 2023

 

 

ve volebním okrsku č. 1 v počtu 5 členů

 

 

 

Ve Vesci, dne 14. listopadu 2022                              ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanoveni-min.-poctu-clenu-ovk.pdf 363.9 Kb