Kalendář událostí

Důležité odkazy

Logo - Jihočeský kraj

Logo - portál Životní prostředí Jihočeského kraje

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Mobilní rozhlas

Aktuality

Dražební vyhláška
o provedení elektronické dražby nemovité věci
více
Pokyn k platbě
místní poplatky pro rok 2023
více
Jmenování zapisovatele OVK
více
Stanovení minimální počtu členů OVK
více
Oprava křížku v Mokré
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Oprava místních komunikací v obci Vesce
více

Projekt rozvoj a zavádění nových komunikačních nástrojů v obci Vesce
 

Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016804 Rozvoj a zavádění nových komunikačních nástrojů v obci Vesce podpoří zajištění následujících klíčových aktivit:

1.           Vizuální identita

2.           Webové stránky

3.           Elektronická úřední deska

4.           Informační kampaně

5.           Mobilní aplikace

6.           Školení v oblasti komunikace

7.           Tvorba GIS (mapového) portálu obce včetně potřebných mapových vrstev

Projekt rozvoj a zavádění nových komunikačních nástrojů v obci Vesce