Aktuality

EVROPSKÝ DEN RECYKLACE BATERIÍ (9. ZÁŘÍ)

Evropský den recyklace baterií připadá už od roku 2015 na 9. září. Výběr tohoto data není náhodný. V tento den se narodil významný italský lékař a fyzik Luigi Galvani (9. září 1737 – 4. prosince 1798), který se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Jeho výzkumná činnost přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického článku. Princip tohoto článku se stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumulátorů. 

 

Recyklace baterií patří mezi důležité kroky k ochraně našeho okolí. Pokud se totiž dostanou na skládky nebo do přírody mohou se z nich uvolňovat škodlivé látky do půdy, vody nebo vzduchu. Mohou tak přímo ohrozit naše zdraví.

 

Jejich sběrem se navíc zaručuje znovuvyužití materiálů, ze kterých jsou vyrobeny - např. zinek, železo, mangan, měď, nikl, kadmium či olovo. Ze 720 kilogramů použitých baterií se recyklací získá až 366 kilogramů železa a 260 kilogramů dalších kovů. Tyto suroviny lze následně použít pro výrobu nových produktů.

 

Obyvatelé obcí Čeraz, Mokré a Vesce mají již 2 roky možnost odevzdat baterie do červeného kontejneru společnosti ASEKOL vedle Kulturního domu ve Vesci. 

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému.

Do červeného kontejneru společnosti ASEKOL můžete kromě baterií vyhodit drobná vysloužilá elektrozařízení s maximálními rozměry 51x36x40 cm:

 • mobilní telefony 
 • IT zařízení 
 • hobby nářadí 
 • kuchyňské spotřebiče 
 • elektronické hračky 
 • rádia
 • kalkulačky
 • přehrávače a sluchátka
 • fotoaparáty a videokamery 
 • elektrické hudební nástroje

 

Naopak SEM NEPATŘÍ:

 • televizory
 • monitory
 • zářivky a úsporné žárovky

Tato vysloužilá zařízení odevzdávejte při svozu nebezpečného odpadu, který se v obcích Čeraz, Mokrá a Vesce koná 2x do roka. 

Nejbližší termín svozu nebezpečného odpadu bude: 9. 10. 2021

 


Dotace: Výstavba multifunknčího hřiště Vesce

V minulých dnech se geodetickým vytyčením prostoru udělal další krok k výstavbě multifunkčního hřiště pro místní obyvatele.  Hřiště vyroste na místě bývalého veseckého lomu, který tradičně sloužil k fotbalovým zápasům. Vzhledem k této tradici, jsme zažádali o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu tohoto hřiště. Po splnění všech podmínek dotačního řízení a konečnému získání dotace, jsme přistoupili v srpnu 2021 k realizaci této stavby. Celkové odhadované náklady na stavbu jsou 2.199.998,67 Kč bez DPH, přičemž  1.842.322,- Kč je výše přislíbené dotace do Ministerstva pro místní rozvoj.

Hřiště bude přístupné všem obyvatelům obcí Čeraz, Mokré a Vesce. Díky svým rozměrům 36x18 metrů, bude hřiště vyhovovat ke hře fotbalu, volejbalu, tenisu, badmintonu, nohejbalu a dalších her. Celé hřiště bude oplocené do výšky 4 metrů a za šera osvětlené.  

Doufáme, že se stane místem nejen pro aktivní využití volného času našich obyvatel, ale i pravidelným místem pro jejich setkávání.

Konec výstavby a předání hotového díla je plánováno na podzim tohoto roku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2020-02-13-hriste-vesce-c3-situace.pdf PD - situace 514.2 Kb

Dotace: Založení krajinných struktur ve správním území obce Vesce

Obec Vesce uspěla při získání dotace z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 na výsadbu nových alejí i obnovu stávajících.

 

Projekt je rozdělen na 3 části.

První dvě aleje (podél hlavní silnice z Vesců do Zaluží a z Vesců do Soběslavi) je potřeba obnovit. Stávající stromy jsou bohužel často v tak špatném stavu, že jejich záchrana už není z hlediska budoucnosti perspektivní. Nová výsadba však zajistí, že tyto aleje budou v dobrém stavu pro další generace a budou zachovány jako významný funkční i estetický prvek krajiny.

Třetí a poslední alej tohoto projektu bude vysazena zcela nově kolem polní cesty z Vesců směrem na Dráchov - k rybníku. Tato alej má především zpříjemnit cestu místním obyvatelům i turistům, kteří tuto cestu užívají k procházkám i k aktivnímu pohybu. Myslelo se zde také na podporu biodiverzity krajiny. Vzhledem k charakteru i umístění této aleje, ji budou doplňovat i skupiny keřů.

Celkovou dotaci v částce 1.255.110,68 Kč poskytuje Ministerstvo životního prostředí. 

Celý projekt zpracoval ateliér LANDECO s.r.o.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
technicka-zprava.pdf Technická zpráva projektu 3125.3 Kb

Znak a vlajka obce

Znak obceVybraný návrh znaku a vlajky obce

V minulém měsíci měli občané možnost rozhodnout, jaký návrh nového obecního znaku a vlajky se jim líbí nejvíce. Na výběr bylo ze 4 variant. Všechny tyto varianty byly "z dílny" pana Mgr. Jana Tejkala, heraldika a vexilologa. Nutno říci, že veškeré návrhy byly velice povedé a bylo obtížné vybrat ten nejlepší. Nakonec se to přeci jenom povedlo a zastupitelstvo na svém zasedání schválilo návrh obecního znaku a vlajky, označovaný jako 1-C. 

Návrh znaku má tuto podobu: „Modrým vlnitým zúženým břevnem dělený štít. V horním, třemi hroty zeleno - stříbrně děleném poli dole tři červené růže se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky. V dolním stříbrném poli šest (2,1,2,1) černých volných, rohy se dotýkajících cihel.“

Návrh vlajky obce představuje kombinaci doslovného opakování horního znakového pole s geometrizací břevna a dolního znakového pole ve formě vodorovných pruhů odpovídajících barev: „List tvoří šest vodorovných pruhů, zelený, bílý, modrý, bílý, černý a bílý, v poměru 5:3:1:1:1:1. Ve druhém pruhu se třemi hroty s vrcholy v jedné šestině šířky listu tři červené růže se žlutými semeníky a zelenými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“

Nyní bude vybraný návrh, společně se žádostí o udělení obecních symbolů, doručen podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. O žádosti se bude jednat přibližně v druhé části měsíce června. Vlajka obce


Zavedení Mobilního rozhlasu

Vážení spoluobčané, 

spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění ve Vescích, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

 

 Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 

·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

·         novinky z úřadu přímo do telefonu

·         upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd. 

·         pozvánky na sportovní a kulturní akce

·         pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají

·         účast ve veřejných anketách

 

Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 Jak se zaregistrovat? 

1.       Přes webovou stránku https://obecvesce.mobilnirozhlas.cz/registrace

2.       Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS

3.       Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mr-registracni-letak-vesce-2.pdf Registrační leták 3643.3 Kb

Oprava místní komunice ve Vesci

Na čistou a pohodlnou cestu domů se nově těší obyvatelé žijící v novější zástavbě obce Vesce. Donedávna zde totiž chyběla důstojná komunikace k jejich domovům. logo Jihočeského kraje

Různé obtíže se jim nevyhnuly zvláště při nepříznivém počasí. Během stavebních prací bylo provedeno zhutnění povrchu a vytvoření nového, asflatového povrchu, odvodnění komunikace  a byl upraven nevyhovující propustek o šikmé vyústění trubek. 

15. prosince byla dokončena výstavba této nové místní komunikace. Ulice se stala také přehlednější a bezpečnější díky instalaci veřejného osvětlení.

Stavbu provedla firma Strabag a. s., která vyhrála se svojí nabídkou výběrové řízení. Projekt je spolufinancován z Progamu obnovy venkova Jihočeského kraje, který pomáhá dynamickému a vyváženému rozvoji obcí v Jihočeském kraji.

Vybudování nových a oprava stávajících místních komunikací patří mezi základní snahy zdejšího zastupitelstva, jak ve zdejších obcích zkvalitnit obyvatelům život.

Místní komunikace před opravouMístní komunice ve Vesci před rekonstrukcíMístní komunice ve Vesci po rekonstrukciMístní komunikace po rekonstrukci


Oprava křížku v Čerazi

Fotogafie opraveného kříže v ČeraziOprava křížku v obci Čeraz

Na konci léta roku 2020 se zaskvěl ve své původní kráse památný křížek, který vítá návštěvníky a obyvatele obce Čeraz.
Tento křížek byl zbudován v roce 1904. V posledních desetiletích však neodstával potřebnou péči. Náletové keře jej schovaly a jeho okolí sloužilo v minulosti jako místní skládka. Díky pomoci místního občana pana Kabeše bylo jeho okolí dáno z nejhoršího do pořádku. Ukázalo se však, že je potřeba samotná památka rekonstruovat.
Oprava křížku se podařila díky úsilí obce Vesce a za spoluúčasti dotace z dotačního programu JIhočeského kraje.
Díky zájmu lidí v obci je tato vzpomínka na doby dávno minulé zachována pro další generace.