Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce Vesce

sobota 25. 9. 2021 od 19. hodin

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vesce,

které se koná v sobotu 25. 9. 2021 v Kulturním domě ve Vesci od 19:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Projednání výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
  3. Projednání koupě pozemků
  4. Projednání prodeje pozemku
  5. Seznámení s rozpočtovými změnami
  6. Ostatní organizační záležitosti
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

 

 

 

Vyvěšeno: 17. 9. 2021                                                                ____________________

Sejmuto:                                                                                            Bc. Martin Novák

                                                                                                        Starosta obce Vesce

 

 

 

 

 

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNOST DODRŽOVAT VŠECHNA PLATÁ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-zo-25-9-2021.pdf 529.6 Kb