Úřední deska

Pozvánka na zasedání

29. 4. 2023

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vesce,

které se koná v sobotu 29. 4. 2023 Kulturním domě ve Vesci od 19:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Projednání Závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2022
  3. Projednání záměru prodeje pozemku
  4. Projednání smlouvy o právu provést stavbu
  5. Projednání smlouvy o společnosti
  6. Ostatní organizační záležitosti
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 4. 2023                                                                ____________________

Sejmuto:                                                                                            Bc. Martin Novák

                                                                                                        Starosta obce Vesce