Úřední deska

Záměr

směna pozemků v k. ú. Čeraz

 

Zveřejnění záměru obce

 

Obec Vesce zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb.

        1. Záměr obce  – směny pozemků v k. ú. Čeraz

 

 

Záměr - směna:

Obec směnou nabyde pozemek parc. č. 1036 v k. ú. Čeraz o výměře 1.021 m2 od soukromých osob J. H. a T. H. a směnou se vzdá pozemku parc. č. 1017/1 v k.ú. Čeraz o výměře 1.117 m2.

Směna bude s finančním vyrovnáním v rozdílu 96 m2. Výše vyrovnání bude určena odborně způsobilou osobou.

 

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění na OÚ Vesce nebo na zasedání Zastupitelstva obce Vesce, dne 11. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 27. 10. 2021                               ____________________

                                                                          Bc. Martin Novák

                                                                        starosta obce Vesce

 

 

Vyvěšeno:                  27. 10. 2021

Sejmuto:                  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-smeny-ceraz.pdf Záměr 380.5 Kb