Úřední deska

Výzva k platbě místních poplatků

za rok 2022

 

VÝZVA K PLATBĚ

V návaznosti na vydání obecně závazné vyhlášky obce Vesce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství tímto vyzýváme občany k platbě místního poplatku. Sazba poplatku činí 500,- Kč za trvale přihlášeného obyvatele na kalendářní rok a 500,- Kč za rekreační objekt (objekt, ve kterém není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba) na kalendářní rok.

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je preferována platba bankovním převodem na bankovní účet číslo: 17125301/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo ve tvaru: 2022xx, kdy za xx vyplňte vaše číslo popisné, popřípadě evidenční).

Do zprávy pro příjemce vyplňte: Poplatek za odpady: vaše jméno a příjmení, popř. všech osob, za které jsou poplatky hrazeny.

Stále zůstává možnost platby v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo je možnost využívat k úhradě platební kartu.

Na tento bankovní účet mohou majitelé psů zasílat i poplatek za psa ve výši 50,- za psa.

JIŽ NENÍ NUTNOSTÍ OPATŘOVAT NÁDOBU NA ODPAD IDENTIFIKAČNÍ NÁLEPKOU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Bc. Martin Novák v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pokyn-k-platbe.pdf 183.6 Kb