Úřední deska

Výzva k platbě

místního poplatku za odpady na rok 2021

 

VÝZVA K PLATBĚ

V návaznosti na vydání obecně závazné vyhlášky obce Vesce č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tímto vyzýváme občany k platbě místního poplatku. Sazba poplatku činí 500,- Kč za trvale přihlášeného obyvatele na kalendářní rok a 500,- Kč za rekreační objekt (objekt, ve kterém není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba) na kalendářní rok.

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je preferována platba bankovním převodem na bankovní účet číslo: 17125301/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo ve tvaru: 2021xx, kdy za xx vyplňte vaše číslo popisné, popřípadě evidenční).

Do zprávy pro příjemce vyplňte: Poplatek za odpady: vaše jméno a příjmení, popř. všech osob, za které jsou poplatky hrazeny.

Stále zůstává možnost platby v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo je nově, od 18.1.2021, možnost využívat k úhradě platební kartu.

 

JIŽ NENÍ NUTNOSTÍ OPATŘOVAT NÁDOBU NA ODPAD IDENTIFIKAČNÍ NÁLEPKOU.

 

QR kód k platbě poplatků za odpady

Přílohy: obecně závazná vyhláška obce Vesce č. 2/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
formular-prominuti-snizeni-poplatku-za-odpady.doc Žádost o prominutí/snížení poplatku 34.8 Kb
ozv-c.-2-2020-o-mistnim-poplatku-za-odpady988181488.pdf Obecně závazná vyhláška 3714.5 Kb