Úřední deska

Kotlíková dotace

3. kolo kotlíkových dotací a poslední v Jihočeském kraji

Propagační leták Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace


ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
16. 8. 2019 na webu https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
23. 9. 2019.
Na výměnu kotlů v rámci 3. výzvy je k dispozici 302 mil. Kč.
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy). Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu. Výměnu kotle je možné realizovat pouze v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.
Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;
Ve třetím kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí ani kombinované kotle na uhlí a biomasu.
Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.
Žadatelé z tzv. prioritních obcí (Blatná, Chlum, Branišov, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfov, Vráto, Jindřichův Hradec, Božetice, Milevsko,
Sepekov, Boudy, Čimelice, Horosedly, Mirotice, Písek, Protivín, Rakovice, Klenovice, Soběslav, Zvěrotice, Katovice, Pracejovice, Strakonice, Štěkeň, Bechyně, Dražice, Libějice, Malšice, Planá nad
Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo Ústí, Slapy, Tábor, Turovec, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na bonus ve výši 7 500,- Kč.
Uznatelnost výdajů:
Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.
Podávání žádostí:
Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.
Povinné přílohy:
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).
Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opatření.
Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mzp-kv-anicka-final-visual-a4.pdf 3771.8 Kb
zakladni-podminky-3.-kolo-kotlikovych-dotaci.pdf 79.7 Kb