Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Pozemek parc. č. 1013/50 v k. ú. Čeraz

 

Obec Vesce

v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb.

 

zveřejňuje záměr obce

 

prodat

část pozemku v k. ú. Čeraz, vyznačené geometrickým plánem č. 141-617/2021 jako parcelu číslo 1013/50 o výměře 68 m2.

 

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru, a to písemně adresované na sídlo OÚ Vesce nebo osobně na Zasedání zastupitelstva obce Vesce, dne 18. 6. 2021.

 

Ve Vesci dne 3. 6. 2021                                                              

 

 

 

 

                                                                          Bc. Martin Novák

                                                                        starosta obce Vesce

 

 

Zveřejněno:               3. 6. 2021

Sejmuto:                   18. 6. 2021

Situační výkres

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-1013-50-k.u.-ceraz.pdf Záměr 996.8 Kb