Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Pozemek parc. č. 841/5, 841/16, 841/17, 841/18 v k. ú. Mokrá u Soběslavi

 

Obec Vesce

v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb.

záměr obce 

 

        • části pozemků v k. ú. Mokrá, vyznačené geometrickým plánem č. 520-570/2021 jako parcely číslo:
  • 841/5 o výměře 131 m2
  • 841/16 o výměře 60 m2
  • 841/17 o výměře 80 m2
  • 841/18 o výměře 98 m2

 

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru, a to písemně adresované na sídlo OÚ Vesce nebo osobně na Zasedání zastupitelstva obce Vesce, dne 18. 6. 2021.

 

Ve Vesci dne 3. 6. 2021                                                              

 

 

                                                                          Bc. Martin Novák

                                                                        starosta obce Vesce

 

 

Zveřejněno:               3. 6. 2021

Sejmuto:                   18. 6. 2021

 

Situační výkres

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-841-5-16-17-18-k.u.-mokra.pdf Záměr 1070.6 Kb