Úřední deska

Výzva - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Informace pro veřejnost

Udržovat správný zápis v katastru nemovitostí má ze zákona povinnost každý vlastník nemovitosti. Přesto se v katastru nemovitostí nachází přes 166 tisíc pozemků a staveb, které nemají správně zapsaného vlastníka. Seznam těchto nemovitostí zveřejňuje ÚZSVM na svém webu dvakrát ročně ve formátu „xls“. Seznam obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle zákona o katastru nemovitostí (§ 64 zákona č. 256/2013 Sb.). K prohlížení těchto dat v uvedeném formátu lze využít nejen Microsoft Excel, ale např. aplikaci OpenOffice.org, která je k dispozici bezplatně na adrese http://www.openoffice.cz/stahnout. Údaje o nemovitostech předává ÚZSVM také obecnímu úřadu, na jehož území se daná nemovitost nachází. Obecní úřad následně tyto údaje zveřejní na své úřední desce.

 

K 31. 10. 2021 ÚZSVM evidoval zahájené šetření u 78 475 nemovitých položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho 42 930 položek již prošetřil. Nejčastějším výsledkem šetření (63 % případů) bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení. V 9 % případů bylo zjištěno, že vlastníkem nemovitosti je stát, a v 6 % případů vlastník sám doložil své vlastnictví a doplnil chybějící údaje do katastru nemovitostí. Další informace naleznete v tiskové zprávě.

 

Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

 

Jak postupovat při hledání možného vlastnictví nemovitosti?

https://www.uzsvm.cz/clanky/2020/12/22/NIV_sch%C3%A9ma.png

 

Informace o tom, zda Vámi shromážděné doklady můžete předložit pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí, Vám poskytnou kolegové z regionálních pracovišť ÚZSVM, do jejichž působnosti nemovitost spadá. Případně Vám také poradí, jaké další doklady je třeba hledat a kde. Kontakty na pracoviště ÚZSVM naleznete zde. Upozorňujeme, že samotné posouzení právní dostatečnosti shromážděných listin přísluší katastrálnímu úřadu, anebo soudu, kterému bude podán návrh na projednání dědictví v případě osob již nežijících.

 

Další důležité informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům naleznete v brožuře Nedostatečně identifikovaní vlastníci a také v záložce Často kladené otázky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-uzsvm-28-2-2022.pdf Výzva úzsvm 268.1 Kb