Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce Vesce

11. 11. 2021 18:00

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vesce,

které se koná ve čtvrtek 11. 11. 2021 v Kulturním domě ve Vesci od 18:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Projednání Návrhu rozpočtu na rok 2022
 3. Projednání Návrhu střednědobého rozpočtového výhledu
 4. Projednání směny pozemků
 5. Projednání prodeje pozemků
 6. Projednání obecně závazných vyhlášek – systém odpad. hospodářství, místní poplatek za odpady
 7. Projednání darovacích smluv
 8. Seznámení s rozpočtovými změnami
 9. Ostatní organizační záležitosti
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 11. 2021                                                                ____________________

Sejmuto:                                                                                            Bc. Martin Novák v.r.

                                                                                                        Starosta obce Vesce

 

 

 

 

 

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNOST DODRŽOVAT VŠECHNA PLATÁ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-zasedani-zo-11-11-2021.pdf Pozvánka 353.7 Kb