Úřední deska

Rozhodnutí

schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mokrá

Zde vyvěšené rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočky Tábor, č. j.: SPU 382911/2019/Ma, o schválení návrhu dle ust. §11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., týkající se komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mokrá u Soběslavi, se dotýká velkého počtu osob. Osoby, jichž se rozhodnutí týká, jsou uvedeny ve zvláštní příloze, která tvoří nedílou součást tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí s přílohami je v době vyvěšení přístupno k veřejnému nahlédnutí v úředních hodinách u Obecního úřadu Vesce a u Státního pozemkového úřadu, Pobočky Tábor. Dotčeným osobám bude na jejich žádost u Státního pozemkového úřadu, Pobočky Tábor vydán ověřený opis. 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-kopu-mokra.pdf 323.6 Kb