Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Pozemek parc. č. 150/3, 150/4, 150/5, 150/6 v k. ú. Čeraz

 

Obec Vesce

v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb.

 

zveřejňuje záměr obce

 

prodat

části pozemků v k. ú. Čeraz, vyznačené geometrickým plánem č. 142-617/2021 jako parcely číslo:

  • 150/3 o výměře 87 m2
  • 150/4 o výměře 235 m2
  • 150/5 o výměře 226 m2
  • 150/6 o výměře 96 m2

 

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru, a to písemně adresované na sídlo OÚ Vesce nebo osobně na Zasedání zastupitelstva obce Vesce, dne 18. 6. 2021.

 

Ve Vesci dne 3. 6. 2021                                                               

 

 

                                                                          Bc. Martin Novák

                                                                        starosta obce Vesce

 

 

Zveřejněno:               3. 6. 2021

Sejmuto:                   18. 6. 2021

 

Situační výkres

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-150-3-4-5-6-k.u.-ceraz.pdf Záměr 1106.9 Kb