Úřední deska

Záměr

směna pozemků v k. ú. Vesce u Soběslavi

 

Zveřejnění záměru obce

 

Obec Vesce zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb.

        1. záměr obce  – směny pozemků v k. ú. Vesce u Soběslavi

 

 

Záměr - směna:

Obec směnou nabyde část pozemku parc. č. 135/37 v k. ú. Vesce u Soběslavi od soukromé osoby P. P. a směnou se vzdá části pozemku parc. č. 166/22 a pozemku parc. č. 155 v k.ú. Vesce u Soběslavi). Odhadovaná výměra směny je 6.116 m2. Přesné výměry budou určeny geodetickým zaměřením.

 

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění na OÚ Vesce nebo na zasedání Zastupitelstva obce Vesce, dne 11. 11. 2021

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 27. 10. 2021                               ____________________

                                                                          Bc. Martin Novák

                                                                        starosta obce Vesce

 

 

Vyvěšeno:                  27. 10. 2021

Sejmuto:                  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-smeny-vesce.pdf Záměr 550.7 Kb