Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Pozemek parc. č. 1012/10 v k. ú. Čeraz

 

Obec Vesce

v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb.

záměr obce 

 

        • části pozemků v k.ú. Čeraz, vyznačenou geometrickým plánem č. 143-617/2021 jako parcela č. 1012/10 o výměře 286 m2.

 

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru, a to písemně adresované na sídlo OÚ Vesce nebo osobně na Zasedání zastupitelstva obce Vesce, dne 18. 6. 2021.

 

Ve Vesci dne 3. 6. 2021                                                              

 

 

                                                                          Bc. Martin Novák

                                                                        starosta obce Vesce

 

 

Zveřejněno:               3. 6. 2021

Sejmuto:                   18. 6. 2021

Situační výkres

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-1012-10-k.u.-ceraz.pdf Záměr 1059.9 Kb