Úřední deska

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čeraz

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor (dále jen "pobočka") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle ust. §19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a ozměně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

zahajuje

v souladu s ust. 6 zákona

řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čeraz

dnem 23. 8. 2021

 

Toto oznámení se v souladu s ust. §6 odst. 5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů, tj. od 9. 8. 2021 do 23. 8. 2021 na úřední desce pobočky a na úřední desce Obecního úřadu Vesce (současně se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na portálu eAGRI). Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vv-oznameni-o-zahajeni-kopu-ceraz.pdf Veřejná vyhláška č.j. SPU 280048/2021/Bl 861 Kb