Úřední deska

Veřejná vyhláška

o možnosti převzetí písemnosti

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o možnosti převzetí písemnosti

 

dle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“).

Obecní úřad Vesce oznamuje, že vydaná písemnost č. j. VES408/2021 usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne 15. 12. 2021, vedeného dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, adresovaná

 

 Pavel Tovara, r. 1950

 na adrese Vesce čp. 54

 

je uložena na Obecní úřad – ohlašovna a je možné si ji převzít do 15-ti dnů ode dne uložení.

 

Uložená písemnost je připravena k vyzvednutí v pracovní době Městského úřadu v Soběslavi a to                                         

pondělí  9.00 – 11.30

úterý  13.00 – 16.00

středa 9.00 – 11.30

čtvrtek 9.00 – 11.30, 17.00 – 18.00

pátek  9.00 – 11.30.

 

Dle ustanovení § 25 správního řádu se tato vyhláška vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Vesce a je zveřejněna dálkovým přístupem. Po uplynutí této lhůty se písemnost považuje za doručenou.

 

 

Ve Vesci, dne 15. 12. 2021                               ____________________

                                                                          Bc. Martin Novák, v. r.

                                                                         starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ves413-2021.pdf Veřejná vyhláška 514.6 Kb