Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce Vesce

pátek 18. 6. 2021 od 18:00

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vesce,

které se koná v pátek 18. 6. 2021 v Kulturním domě ve Vesci od 18:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Projednání výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
  3. Projednání záměru směny pozemků
  4. Projednání záměrů prodeje pozemků
  5. Projednání záměru zřízení věcného břemene
  6. Seznámení s rozpočtovými změnami
  7. Ostatní organizační záležitosti
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

 

 

 

Vyvěšeno: 10. 6. 2021                                                                ____________________

Sejmuto:                                                                                            Bc. Martin Novák

                                                                                                        Starosta obce Vesce

 

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNOST DODRŽOVAT VŠECHNA PLATÁ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-zo-18-6-2021.pdf Pozvánka PDF 537.2 Kb