Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání

sobota 2. 4. 2022 od 19:00

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vesce,

které se koná v sobotu 2. 4. 2022 Kulturním domě ve Vesci od 19:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Projednání Závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2021
 3. Projednání prodeje pozemků
  1. část pozemku parc. č. 300/1 k. ú. Vesce
  2. pozemek parc. č. 238/1 k. ú. Čeraz
 4. Projednání směny pozemku k. ú. Čeraz
 5. Projednání Dohody o vytvoření společného školského obvodu
 6. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o společném školském obvodu
 7. Ostatní organizační záležitosti
  1. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
  2. další organizační záležitosti
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

 

Vyvěšeno: 25. 3. 2022                                                                ____________________

Sejmuto:                                                                                            Bc. Martin Novák

                                                                                                        Starosta obce Vesce