Úřední deska

Pozvánka na zasedání

sobota 5. 2. 2022

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vesce,

které se koná v sobotu 5. 2. 2022 Kulturním domě ve Vesci od 19:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
  3. Projednání Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
  4. Projednání Provozního řádu sportovního hřiště
  5. Ostatní organizační záležitosti
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28. 1. 2022                                                                ____________________

Sejmuto:                                                                                            Bc. Martin Novák

                                                                                                        Starosta obce Vesce

 

 

 

 

 

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNOST DODRŽOVAT VŠECHNA PLATÁ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ