Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

dne 3. 6. 2022 od 19:00

Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vesce,

které se koná v pátek 3. 6. 2022 Kulturním domě ve Vesci od 19:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Projednání koupě pozemků
  3. Projednání prodeje pozemků
  4. Projednání Smlouvy o věcném břemenu
  5. Projednání výsledku zadávacího řízení – vodovod Čeraz
  6. Ostatní organizační záležitosti
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

 

 

 

Vyvěšeno: 27. 5. 2022                                                                ____________________

Sejmuto:                                                                                            Bc. Martin Novák

                                                                                                        Starosta obce Vesce