Úřední deska

Pozvánka na zasedání

5. 3. 2021 od 18:00 v kulturním domě ve Vesci

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Zveřejnění

Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vesce, které se koná v pátek 5. 3. 2021 v Kulturním domě ve Vesci od 18:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Majetkoprávní záležitosti
  1. Projednání smluv o smlouvách budoucí o zřízení věcného břemene
 3. Organizační záležitosti
  1. Seznámení s rozpočtovými opatřeními
  2. Projednání zrušení DSO Soběslavsko
  3. Projednání výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
  4. Ostatní organizační záležitosti

4) Diskuse

5) Závěr

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 2. 2021                                                                ____________________

Sejmuto:                                                                                            Bc. Martin Novák

                                                                                                        Starosta obce Vesce

 

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNOST DODRŽOVAT VŠECHNA PLATÁ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-zo-5-3-2021.pdf Pozvánka 554.9 Kb