Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce Vesce

čtvrtek 29. 4. 2021 od 18:00

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Zveřejnění

Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vesce, které se koná v pátek 29. 4. 2021 v Kulturním domě ve Vesci od 18:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Projednání výsledku výběrového řízení na pronájem budovy dílen
  3. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky obce Vesce za rok 2020
  4. Projednání výběru návrhu obecního znaku a vlajky
  5. Ustanovení redakční rady
  6. Seznámení s rozpočtovými změnami
  7. Ostatní organizační záležitosti
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

 

 

 

Vyvěšeno: 22. 4. 2021                                                                ____________________

Sejmuto:                                                                                            Bc. Martin Novák

                                                                                                        Starosta obce Vesce

 

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNOST DODRŽOVAT VŠECHNA PLATÁ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-zo-29-4-2021.pdf Pozvánka 557.3 Kb