Úřední deska

Oznámení

legalizace&vidimace

S účinností od 1. 1. 2024 byl Obecní úřad Vesce zařazen do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinnou a o ověřování pravosti podpisu. Od tohoto data mohou občané využívat na obecním úřadu služeb vimidace a legalizace.

Poplatek za legalizaci - ověření podpisu je 50,- Kč a poplatek za vidimaci – ověření listiny je 30,- Kč za 1 stranu.

 

 

 

                                                                                                                                         Bc. Martin Novák v.r.