Úřední deska

Informace k uzavírce Vesce

REKONSTRUKCE SILNICE II/135 -  VESCE PRŮTAH

 

INFORMACE

 

Vážení občané, řidiči,

V následujících měsících v naší obci dojde k několika významným částečným/úplným uzavírkám komunikací spojených s rekonstrukcemi.

  • bude probíhat rekonstrukce kanalizačního potrubí a s tím spojené výkopové práce ve vozovce silnice II/135 – skrz Vesce. Stavba bude rozdělena na jednotlivé úseky, kdy se místa s uzavírkou budou přesouvat spolu s pracemi.
  • zároveň dojde k přeložce nadzemního el. vedení a rekonstrukce veřejného osvětlení v západní a centrální části obce
  • současně bude probíhat výstavba chodníku podél komunikace II/135
  • na závěr zahájíme opravu povrchu komunikace silnice II/135

Od 14. 5. do 15. 7. 2024 dojde k uzavírce průjezdu Vescemi mimo BUS a složky integrovaného záchranného systému. Průjezd pro místní bude umožněn okolo výkopu.

Od 16. 7. do 1. 9. 2024 dojde ke kompletní uzavírce průjezdu obcí i pro BUS. Bude vypracován výlukový jízdní řád BUS.  

Od 2. 9.  do 7. 10. 2024 bude průjezd pro BUS umožněn vedlejší ulicí

Od 8. 10. do 8. 12. 2024 dojde ke kompletní uzavírce průjezdu obcí i pro BUS. Bude vypracován výlukový jízdní řád BUS.  V tuto dobu budou probíhat práce na recyklaci a pokládce asfaltu a proto bude i pro místní ztížen příjezd k nemovitostem.

Ačkoliv jsme přesvědčeni, že s menšími obtížemi se každý do svého domu dostane, berte na zřetel, že budete projíždět staveništěm a je potřeba se vždy řídit pokyny pracovníků stavby.

Bližší informace budou doplňovány.

Věříme, že i přes dopravní omezení, která budou práce provázet, se budete těšit spolu s námi na výsledek a zkvalitnění dosavadního stavu.

 

 

                                                                                   ____________________

                                                                                                        Bc. Martin Novák, v.r.

                                                                                                        starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-na-web.pdf 112.3 Kb