Úřední deska

Zveřejnění záměru směny pozemků

v katastrálním území Vesce u Soběslavi

 

Zveřejnění záměru obce

Obec Vesce zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb.

        1. Záměr obce  – směny pozemků v k. ú. Vesce u Soběslavi

 

 

Záměr - směna č. 1:

Obec směnou nabyde díl "f" o výměře 41 m2 (oddělený dle GP č. 193-86/2021 z parc. č. st. 10 v k.ú. Vesce u Soběslavi) od soukromé osoby M.B. a směnou se vzdá dílu "g" o výměře 16 m2 (oddělený dle GP č. 193-86/2021 z parc. č. st. 33 v k.ú. Vesce u Soběslavi) a parc. č. 13/7 zahrada o výměře 21 m2 (parcela nově vzniklá dle GP č. 193-86/2021)

Směna je bez finančního dorovnání.

 

Záměr - směna č. 2:

Obec směnou nabyde díl "c" o výměře 12 m2 (oddělený dle GP č. 193-86/2021 z parc. č. 14 v k.ú. Vesce u Soběslavi) od soukromých osob V.R. a V.Š. a směnou se vzdá dílů "b + d" o výměře 150 m2 (oddělených dle GP č. 193-86/2021 z parc. č. 13/2 v k.ú. Vesce u Soběslavi)

Směna je s finančním dorovnáním 80,- Kč/m2.

 

 

 

 

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit a sdělit své připomínky do 15 dnů od zveřejnění na OÚ Vesce nebo na zasedání Zastupitelstva obce Vesce, dne 18. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 3. 6. 2021                                  ____________________

                                                                          Bc. Martin Novák

                                                                        starosta obce Vesce

 

 

Vyvěšeno:                  3. 6. 2021

Sejmuto:                   18. 6. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-smeny-pozemku-k.u.-vesce.pdf Záměr 1219 Kb