Aktuality

Oprava místních komunikací v obci Vesce

V průběhu letošního roku došlo k opravě místních komunikací v centrální části obce Vesce.

Na tuto akci získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a Jihočeského kraje.

Celkové náklady akce: Kč 3.607.737,35

Dotace MMR: Kč 2.886.189,-

Dotace Jihočeského kraje: Kč 180.386,-

Vlastní podíl: Kč 541. 162,35

Oprava místních komunikací v obci VesceOprava místních komunikací v obci Vesce