Veřejná vyhláška
stavební povolení - Vodovod Čeraz
Výzva k platbě místních poplatků
za rok 2022
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Vodovod Čeraz
Veřejná vyhláška
o možnosti převzetí písemnosti
Dokončení kanalizace Vesce - střed
Nařízení Státní veterinární správy
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků "ptačí chřipka"
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
25. 11. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vesce na roky 2022 - 2025
Rozpočet na rok 2022
Schválený rozpočet obce Vesce na rok 2022.
Upozornění pro občany
Informace o výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků
Zasedání zastupitelstva obce Vesce
11. 11. 2021 18:00
Oznámení
zahájení územního řízení vodovod Čeraz
Záměr
prodej pozemku k. ú. Vesce u Soběslavi
Záměr
prodej pozemku k. ú. Vesce u Soběslavi
Záměr
směna pozemků v k. ú. Čeraz
Záměr
směna pozemků v k. ú. Vesce u Soběslavi
Návrh rozpočtu na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh
Zasedání zastupitelstva kraje
20. 10. 2021
Oznámení
svoz nebezpečného, velkoobjemového a elektro odpadu
Oznámení zimního svozu komunálního odpadu
Oznámení o době a místě konání voleb
Dojmenování členů OVK
Zasedání zastupitelstva obce Vesce
sobota 25. 9. 2021 od 19. hodin
Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí a o termínu školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů
EVROPSKÝ DEN RECYKLACE BATERIÍ (9. ZÁŘÍ)
Zasedání zastupitelstva kraje
9. 9. 2021
Dotace: Výstavba multifunknčího hřiště Vesce
Výzva - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Jmenování zapisovatele OVK
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Voličské průkazy
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čeraz
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu - objízdná trasa nákladních vozidel přes obec Vesce
Zasedání zastupitelstva obce Vesce
pátek 30. 7. 2021 od 18:00
Dotace: Založení krajinných struktur ve správním území obce Vesce
Zasedání zastupitelstva kraje
24. 6. 2021
Zasedání zastupitelstva obce Vesce
pátek 18. 6. 2021 od 18:00
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. 6. 2021 - Čeraz
Zveřejnění záměru směny pozemků
v katastrálním území Vesce u Soběslavi
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Pozemek parc. č. 841/5, 841/16, 841/17, 841/18 v k. ú. Mokrá u Soběslavi
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Pozemek parc. č. 1012/10 v k. ú. Čeraz
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Pozemek parc. č. 150/3, 150/4, 150/5, 150/6 v k. ú. Čeraz
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Pozemek parc. č. 1013/50 v k. ú. Čeraz
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 6. 2021
Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Znak a vlajka obce
Zavedení Mobilního rozhlasu
Veřejná vyhláška
daň z nemovitých věcí na rok 2021
Zápisy do mateřských škol
Informace k zápisu
Zasedání zastupitelstva obce Vesce
čtvrtek 29. 4. 2021 od 18:00
Svoz velkoobjemového odpadu
Letní svoz komunálního odpadu
Návrh ZÚ obce Vesce za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky
Místní poplatky
poplatek za svoz odpadů poplatek za psa
Evidence obyvatel
Žádost o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les
Záměr pronájmu
Výzva k předkládání nabídek: Pronájem budovy dílen
Výzva
k návrhům na změnu územního plánu obce Vesce
Sčítání lidu 2021
Informace ke sčítání
Výroční zpráva za rok 2020
Omezení platná od 27. 2. 2021
Zveřejňujeme částku Sbírky zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nového nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19 a vzory prohlášení pro pohyb.
Pozvánka na zasedání
5. 3. 2021 od 18:00 v kulturním domě ve Vesci
Výzva k platbě
místního poplatku za odpady na rok 2021
Rozpočtové opatření
DSO Veselsko
Rozpočet obce Vesce
na rok 2021
Obecně závazná vyhláška
obce Vesce č. 2/2020 o místním poplatku za svoz komunální odpadu
Územní rozhodnutí
Vesce - zatrubnění stoky - jednotná kanalizace, výstavba chodníku Vesce č.j. MS/24113/2020
Oprava místní komunice ve Vesci
Oznámení
o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 17.12.2020
Pozvánka na veřejné zasedání
12. 12. 2020
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko
a střednědobý návrh rozpočtu do roku 2024
Návrh rozpočtu DSO Veselsko
a návrh střednědobého návrhu rozpočtu do roku 2023
Návrh rozpočtu
obce Vesce na rok 2021
Oznámení
o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 3.12.2020
Oznámení
o zahájení územního řízení: Zatrubnění stoky + chodník Vesce
Pozvánka na zasedání
6. 11. 2020 od 19:00 v kulturním domě ve Vesci
Oznámení o zveřejnění záměru
pronájmu část "B" budovy parc. č. st. 47 v k.ú. Vesce u Soběslavi
Oznámení o zveřejnění záměru
pronájmu část "A" budovy parc. č. st. 47 v k.ú. Vesce u Soběslavi
Oznámení o zveřejnění záměru
prodeje pozemků parc. č. 1013/4 a 1012/8
Výzva UZSVM
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Změna úředních hodin
od 12.10.2020 do 25.10.2020
Oznámení o zveřejnění záměru
prodeje pozemku parc. č. 112/22
Oprava křížku v Čerazi
Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - prodloužení
Nařízení KHS Jihočeského kraje
Mimořádné opatření č. 3/2020
Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.9.2020 v 10:00
Svoz velkoobjemového odpadu
Svoz odpadu 10.10.2020
Oznámení termínů zimního svozu odpadu
od 5.10.2020
Pozvánka na veřejné zasedání
18.9.2020 18:00
Pozvánka
na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Pozvánka

na ukončení léta ve Vesci

Ukončení léta ve Vesci dne 29.8.2020 od 14.00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obec-vesce.pdf Pozvánka 49.7 Kb
Volby do zastupitelstva krajů
2.-3.10.2020
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Územní plán obce Vesce
Aukční vyhláška
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Parc. č. 166/12, k.ú. Vesce u Soběslavi
Pozvánka na veřejné zasedání
26.6.2020 19:00
Zveřejnění informace
záměr obce prodat pozemek parc. č. 114/13 a 114/14 v k.ú. Vesce u Soběslavi
Nařízení hejtmanky kraje
č. 15/2020 o zrušení koordinace provádění opatření k zajištění pohřebních služeb na území kraje