Aktuality

Vodovod Čeraz

V úterý 18. 4. 2023 doručením Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo rozhodnuto o výstavbě vodovodu do obce Čeraz.

Z celkových nákladů ve výši 6.596.181,90 Kč jsme z Operačního programu Životního prostředí 2021-2027 získali maximální možnou částku, celkem 4. 617.327,33 Kč.

O další příspěvek je požádáno v dotačním programu Jihočeského kraje. 

V současné chvíli dochází k jednáním s realizační firmou o termínu zahájení stavby, která by měla proběhnout v tomto roce.