Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Voličské průkazy

Prezident republiky stanovil termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021. Volič, který se nebude v době konání voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad v místě svého trvalého bydliště. Žádost lze podat osobně, v listinné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky. V případě podání listinné žádosti o vydání voličského průkazu nebo při udělení plné moci zástupci pro jeho převzetí, musí být na těchto dokumentech podpis žadatele úředně ověřen. Voličský průkaz umožňuje hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Občan zapsaný ve stálém seznamu voličů vedeném OÚ Vesce, který nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu, a to písemně nebo prostřednictvím datové schránky nejpozději do pátku 1. října 2021 nebo osobně do středy 6. října 2021 do 16.00 hod. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici v příloze tohoto článku.

Voličský průkaz si může občan vyzvednout osobně či prostřednictvím zplnomocněného zástupce (nejdříve ve čtvrtek 23. září 2021, nejpozději 6. října 2021 do 16.00 hod), případně mu bude zaslán poštou na adresu trvalého pobytu nebo tu, kterou si pro doručení zvolí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plna-moc-pro-prevzeti-volicskeho-prukazu.docx Plná moc k převzetí voličského průkazu 13.3 Kb
zadost-o-vydani-vol.-prukazu.doc Žádost o vydání voličského průkazu 43 Kb