Výroční zprávy a poskytnuté informace

Výroční zpráva za rok 2023

 

Výroční zpráva za rok 2023

O činnosti obce Vesce v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

 

Podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), zveřejňujeme výroční zprávu za rok 2023 o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, která obsahuje následující údaje:

 

  1. Počet podaných žádostí o informace:                                       0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                        0

  1. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                0
  2. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:                     bez rozsudku soudu
  3. Výčet poskytnutých výhradních licencí:                                    nebyly poskytnuty
  4. Počet stížností podaných podle §16a:                                      0
  5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:       informace jsou

poskytovány průběžně

na základě ústně

podávaných žádostí

a na jednáních

zastupitelstva obce

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 22. 1. 2024                                         ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Vyvěšeno: 22. 1. 2024 na kamenné ÚD a EÚD

Sejmuto:   11. 3. 2024 z kamenné ÚD, na EÚD stále k dispozici

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava-106-za-rok-2023.pdf Výroční zpráva za rok 2023 94.3 Kb