Aktuality

Lednové aktuality

Přestože bývá leden z pohledu administrativní zátěže obce poměrně náročný, rozhodně se nezahálelo a projekty na zlepšování kvality žití v obci postupují dále. Po dlouhých 9 měsících jsme obdrželi tolik očekávané rozhodnutí. Stavební povolení na prodloužení vodovodu do obce Čeraz. Zajištění kvalitní pitné vody považujeme za jednu z nejzákladnějších priorit. Nyní, po nabytí právní moci stavebního povolení, již nestojí nic v cestě k ucházení se o dotaci na samotnou realizaci. Předpokládané náklady stavby jsou odhadovány na 3,5 milionu korun.  

Vzhledem k tomu, že předpokládáme realizaci prodloužení vodovodu do obce Čeraz v tomto nebo, v horším případě, následujícím roce, je zapotřebí počítat s tím, že při výstavbě dojde k poměrně výraznému rozkopávání místní komunikace spojující Vesce a Čeraz. Proto jsme na začátku tohoto roku požádali o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na následnou opravu této místní komunikace a zároveň ke zlepšení povrchů na komunikacích v okolí Čeraze, kde v současnosti je pouze štěrkový povrch. Celkově plánujeme opravu komunikací v délce přibližně 1,3 km. Na tuto obnovu jsou předpokládané náklady 4.171.134 Kč a bylo požádáno o dotaci ve výši 3.336.907 Kč.  

V letošním roce, a to hned v jarních měsících, čeká obyvatele Vesce menší znepříjemnění. Budou muset strpět horší průjezd po místní komunikaci v ulici směrem k novému víceúčelovému hřišti. Odměnou jim však bude nový asfaltový povrch a rozšíření místní komunikace u nově budovaných rodinných domů naproti návsi. Práce bude provádět společnost Vialit, která v loňském roce předložila nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení. Z celkových předpokládaných nákladů v hodnotě 3.607.737,35 Kč nám byla přislíbena dotace od Ministerstva pro místní rozvoj o objemu 2.886.189 Kč. Jedná se o maximálních 80 % dotace, které šlo z tohoto titulu dosáhnout. Navíc Jihočeský kraj na začátku roku začal přijímat žádosti o dotace na opravu místních komunikací. Využili jsme tohoto titulu k pokusu ke spolufinancování této poměrně rozsáhlé obnovy a rozšíření a požádali jsme o dalších 180.386 Kč.  

Dalším krajským dotačním titulem, o který jsme se rozhodli ucházet, je dotace na vybavení víceúčelového hřiště. Vybavení, typu fotbalové branky, basketbalové koše, sítě a sloupky, nešlo zařadit do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, z kterého bylo samotné hřiště spolufinancováno. Jihočeský kraj byl tedy formou žádosti o dotaci požádán o 128.000,- Kč na nezbytné sportovní vybavení, které již bylo objednáno.  

Z úcty k naší minulosti jsme i letos požádali o dotaci na obnovu další drobné sakrální stavby. Tentokrát přišel na řadu kamenný kříž v Mokré, který by měl v rámci oprav být celý vyčištěn, měl by být zrenovován text a společně s úpravou jeho okolí získáme další reprezentativní místo v obci.  I na tento projekt se dají sehnat finanční prostředky jinde než v obecní pokladně. Z celkových nákladů 43.000 Kč na opravu jsme Krajský úřad Jihočeského kraje požádali o 30.000 Kč. 

 

  Martin Novák