Volby do obecního zastupitelstva a senátu 2022

Oznámení o době a místě konání voleb

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

V souladu s §29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j i

  1. Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 30. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu 1. říjen 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

  1. Místem konání ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově OÚ Vesce
  2. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním příkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
  3. Každému voliči budou dodány minimálně 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  4. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
  5. Voliči se sníženou možností pohybu mohou využít přenosné hlasovací urny. Tuto skutečnost volič oznámí na telefonní číslo volební místnosti: 381 523 337.

 

 

 

Ve Vesci, dne 7. září 2022                                        ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.doc 108.5 Kb