Aktuality

Dokončení kanalizace Vesce - střed

Ještě před prvním sněhem byl v obci Vesce zdárně zkoulaudován nový úsek kanalizace, označovaný jako "kanalizace Vesce - střed". Na ní se napojí všechny novostavby, které v současnosti v centru obce vyrůstají. 

Kvalitní a dostatečná kanalizační síť patří mezi dlouhodobé plány obce, který se tímto krůček po krůčku plní.

Stavba byla realizována za pomoci dotačního programu rozvoje venkova Jihočeského kraje  a prováděla ji firma Navara Ateliér s. r. o. Celá akce stála 864.188 Kč a spolufinancování Jihočeského kraje bylo 280.000,- Kč. 

Výstavba kanalizace se stihla podle plánu a díky tomu bude rekonstrukce a rozšíření místní vozovky, plánovaná na jaro 2022, jen dalším logickým krokem ke zkvalitnění života zdejších obyvatel.

Dokončení kanalizace Vesce - středDokončení kanalizace Vesce - střed

Dokončení kanalizace Vesce - střed