Archiv

Informace pro rodiče

zápisy do mateřských škol

Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem Soběslav

 

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

sídlo: sídliště Míru 750, Soběslav III, 392 01 Soběslav

ředitelka školy: Mgr. Alena Krejčová

www.msduhasobeslav.cz, info@msduhasobeslav.cz

Kontakt: 381 524 740, 723 540 918, 725 054 675

Zápis:  středa 3. května a čtvrtek 4. května 2023 od 8.00 do 11.00 a od 15.00 do 18.00 h

            pátek 5. května 2023 od 8.00 do 11.00 h

Den otevřených dveří: čtvrtek 20. dubna 2023 od 15,00 do 18,00 h

 

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711

sídlo: Nerudova 711, Soběslav II, 392 01 Soběslav

ředitelka školy: Bc. Eva Kuklová

www.mssobeslav.cz, ms.nerudova@email.cz

Kontakt: 381 524 687, 606 687 263

Zápis:  středa 3. května a čtvrtek 4. května 2023 od 8.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.30 h

            pátek 5. května 2023 od 8.00 do 11.00 h

Den otevřených dveří: středa 19. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 h

 

 

Vážení rodiče,

měsíc květen je čas zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání. Na mateřských školách zřizovaných městem Soběslav budou zápisy pro školní rok 2023/2024 probíhat po dohodě se zřizovatelem v době od středy 3. května do pátku 5. května 2023.

 

  •  

Zákonný zástupce má právo umístit své dítě přednostně do spádové školy, a to na základě věku dítěte.  Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Na přijetí dítěte mladšího 3 let nevzniká právní nárok.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 5 let.

K zápisu do mateřské školy je nutné předložit tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Příloha k žádosti č. 1
  • Informaci o zpracování osobních údajů
  • Potvrzení dětského praktického lékaře o řádném očkování
  • Kopii rodného listu dítěte
  • Kopii doporučení školského poradenského zařízení (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

Potřebné tiskopisy jsou k dispozici přímo v mateřských školách nebo ke stažení na jejich webových stránkách.

Dokumenty je možné doručit osobně, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo poštou na adresu školy.

 

Ředitelka školy postupuje dle předem schválených kritérií, přičemž upřednostňuje děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s právem přednostního přijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se písemně odvolat. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněná na webových stránkách škol.

 

  •  

Předškolní vzdělávání lze plnit i jinými způsoby. V odůvodněných případech si mohou zákonní zástupci zvolit, že dítě bude vzděláváno individuálně, tedy bez pravidelné denní docházky do mateřské školy (například doma či v lesní mateřské škole). Ředitelka mateřské školy při tomto způsobu vzdělávání doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, a mateřská škola pak ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů. Zákonný zástupce dítěte je povinen účast dítěte u tohoto ověření zajistit.

 

  •  

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání a práva na přednostní přijetí do mateřské školy od určitého věku má obec povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání těchto dětí.

Zřizovatel mateřských škol v Soběslavi proto vymezil školský obvod spádových mateřských škol Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019. Stanoven je jeden školský obvod, který určuje, kde má dítě upřednostněno přijetí. Zákonní zástupci si tak mohou zvolit školu v rámci spádového obvodu dle svého výběru. Zároveň mají možnost vybrat si pro své dítě i jinou než spádovou mateřskou školu, ale bez práva přednostního přijetí.

 

  •  

Školský obvod spádových mateřských škol:

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 a Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711 jsou spádové školy pro celé území města Soběslavi a obce Borkovice, Dírná, Dráchov, Klenovice, Komárov, Mažice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vesce, Vlastiboř, Zálší a Zvěrotice.

 

 

Bližší informace získají zákonní zástupci na ředitelství mateřských škol.

Irena Klečatská,  Městský úřad Soběslav