Volby do obecního zastupitelstva a senátu 2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR a pro volby do zastupitelstev obcí konané

ve dnech 23. a 24. září 2022

případně II. kolo pro volby do Senátu Parlamentu ČR

ve dnech 30. září a 1. října 2022

 

 

V souladu s §14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

i n f o r m u j i

 

všechny politické strany, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, že pro výše uvedené volby, že obec Vesce a její místní části Čeraz a Mokrá mají 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu Vesce č.p. 33.

 

 

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní podle ustanovení § 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu.

 

 

 

 

Ve Vesci, dne 28. července 2022                               ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

                                                                                     Starosta obce Vesce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-vol.-okrsku.pdf 118.1 Kb