Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Oznámení o době a místě konání voleb

 

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny

 

V souladu s §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j i

  1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční

v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

  1. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu Vesce, č.p. 33

 

  1. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním příkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
  2. Každému voliči budou dodány minimálně 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  3. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
  4. Voliči se sníženou možností pohybu mohou využít přenosné hlasovací urny. Tuto skutečnost volič oznámí na telefonní číslo volební místnosti: 381 523 337.

 

 

Ve Vesci, dne 22. 9. 2021                                         ____________________

                                                                                       Bc. Martin Novák

Vyvěšeno: 22. 9. 2021                                                  Starosta obce Vesce

Sejmuto: 9. 10. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb890552242.pdf 866.8 Kb