Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška obce Vesce

č. 1/2020 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

 

Zastupitelstvo obce Vesce

Obecně závazná vyhláška obce Vesce č. 1/2020,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

 

 

Zastupitelstvo obce Vesce se na svém zasedání dne 29.4.2020 usnesením č. 2/3/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

Na základě uzavřené dohody mezi obcí Vesce a městem Soběslav o vytvoření společného školského obvodu základní školy a mateřské školy je území obce Vesce částí školského obvodu Základní školy Soběslav, Komenského 20, 392 01 Soběslav, IČ: 00582786, Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750, Soběslav III, 392 01 Soběslav, IČ: 70934355 zřízené městem Soběslav a Mateřské školy Soběslav, Nerudova 711, 392 01 Soběslav, IČ: 70934363 zřízené městem Soběslav.

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Vesce č. 5/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.

Čl. 3

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

                                                                                                                                

                      ...…………….                                                                              ………………..

                    Bc. Martin Novák                                                                          Mgr. Petra Fetrová

                       starosta                                                                                          místostarostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.5.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-1-2020-spolecny-skolsky-obvod.pdf Obecně závazná vyhláška 767.7 Kb