Úřední deska

Pozvánka na schůzi

pátek 22. 9. 2023

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Pozvánka

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vesce,

které se koná v pátek 22. 9. 2023 Kulturním domě ve Vesci od 19:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Projednání směny pozemku v k. ú. Čeraz
  3. Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu
  4. Projednání smluv o smlouvách budoucích
  5. Ostatní organizační záležitosti
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

 

 

 

Vyvěšeno: 14. 9.  2023                                                               ____________________

Sejmuto:                                                                                            Bc. Martin Novák

                                                                                                        Starosta obce Vesce