Úřední deska

Pokyn k platbě

místní poplatky pro rok 2023

VÝZVA K PLATBĚ

POPLATEK ZA ODPADY 2023

V návaznosti na vydání obecně závazné vyhlášky obce Vesce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství tímto vyzýváme občany k platbě místního poplatku. Sazba poplatku činí 500,- Kč za trvale přihlášeného obyvatele na kalendářní rok a 500,- Kč za rekreační objekt (objekt, ve kterém není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba) na kalendářní rok.

                                              

Platbu mohou poplatníci provést bankovním převodem na bankovní účet číslo: 17125301/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo ve tvaru: 2023xx, kdy za xx vyplňte vaše číslo popisné, popřípadě evidenční). Do zprávy pro příjemce vyplňte: Poplatek za odpady: vaše jméno a příjmení, popř. všech osob, za které jsou poplatky hrazeny.

Nebo je možno zaplatit v hotovosti, popř. platební kartou v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

Na tento bankovní účet mohou majitelé psů zasílat i poplatek za psa ve výši 50,- za psa.

 

JIŽ NENÍ NUTNOSTÍ OPATŘOVAT NÁDOBU NA ODPAD IDENTIFIKAČNÍ NÁLEPKOU.