Obec Vesce

Úřední deska
Pozvánka

Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vesce


Závěrečný účet 2018 - návrh
Oznámení

O letním svozu komunálního odpadu od 29.4.2019


Oznámení

O konání zastupitelstva Jihočeského kraje


Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019

Informace k volbách


Informace občanům

Výzva vlastníků nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitosti dostatečně určitě aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti.


Pozvánka

Na Den otevřených dveří a zábavné odpoledne v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
19. března 2019 a Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019, který se koná 1.4.2019 od 13:00 do 16:30 a 2.4.2019 od 13:00 do 16:30


Pozvánka

Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vesce


Zvěřejnění

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Čeraz.


Oznámení

O konání zastupitelstva Jihočeského kraje


Oznámení

O konání zastupitelstva Jihočeského kraje


Zveřejnění informace

rozpočtové opatření č.9


Pozvánka na rozsvěcení vánočního stromku

Ve Vesci 2.12.2018


Pozvánka na adventní koncert

V Čerazi 9.12.2018


Zveřejnění - nápravná opatření

Přijatá nápravná opatření po kontrole výkonu samostatné působnosti dne 11.5.2018


Zveřejnění informace

rozpočtové opatření č.3


Zveřejnění

Svazek obcí Soběslavsko
Oznámení o schválení Závěrečného účtu za rok 2017


Zveřejnění

rozpočtové opatření 8/2017


Zveřejnění informace

O době a místě konání volby prezidenta republiky


Zveřejnění informace

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mokrá u Soběslavi
Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic dne 11.1.2018


Informace

Poklady k dani z nemovitostí na rok 2018


Zveřejnění informace

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018


informace

Volba prezidenta 2018
informace o počtu a sídle volebních okrsků


Zveřejnění informace

Návrh rozpočtu obce Vesce na rok 2018


Oznámení

Stanovení počtu členů OVK pro volbu presidenta 2018


Zveřejnění informace

Výzva občanům
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Zveřejnění

Střednědobý výhled rozpočtu 2016-2021


Zveřejnění informace

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017


Oznámení

o schválení závěrečného účtu obce za rok 2016


zveřejnění informace

RO č.2


Zveřejnění informace

Závěrečný účet DSO Soběslavsko 2016
Rozpočtové opatření


Zveřejnění

Rozpočtové opatření 1/2017


Zveřejnění

Rozpočtové opatření č. 1/2017


Zveřejnění

rozpočtový výhled na roky 2015 -2019


Zveřejnění

Rozpočtové opatření 8, 9/2016


Zveřejnění

Schválený rozpočet na rok 2017