Novinky v obci

Oprava místní komunice ve Vesci

Na čistou a pohodlnou cestu domů se nově těší obyvatelé žijící v novější zástavbě obce Vesce. Donedávna zde totiž chyběla důstojná komunikace k jejich domovům. logo Jihočeského kraje

Různé obtíže se jim nevyhnuly zvláště při nepříznivém počasí. Během stavebních prací bylo provedeno zhutnění povrchu a vytvoření nového, asflatového povrchu, odvodnění komunikace  a byl upraven nevyhovující propustek o šikmé vyústění trubek. 

15. prosince byla dokončena výstavba této nové místní komunikace. Ulice se stala také přehlednější a bezpečnější díky instalaci veřejného osvětlení.

Stavbu provedla firma Strabag a. s., která vyhrála se svojí nabídkou výběrové řízení. Projekt je spolufinancován z Progamu obnovy venkova Jihočeského kraje, který pomáhá dynamickému a vyváženému rozvoji obcí v Jihočeském kraji.

Vybudování nových a oprava stávajících místních komunikací patří mezi základní snahy zdejšího zastupitelstva, jak ve zdejších obcích zkvalitnit obyvatelům život.

Místní komunikace před opravouMístní komunice ve Vesci před rekonstrukcíMístní komunice ve Vesci po rekonstrukciMístní komunikace po rekonstrukci


Oprava křížku v Čerazi

Fotogafie opraveného kříže v ČeraziOprava křížku v obci Čeraz

Na konci léta roku 2020 se zaskvěl ve své původní kráse památný křížek, který vítá návštěvníky a obyvatele obce Čeraz.
Tento křížek byl zbudován v roce 1904. V posledních desetiletích však neodstával potřebnou péči. Náletové keře jej schovaly a jeho okolí sloužilo v minulosti jako místní skládka. Díky pomoci místního občana pana Kabeše bylo jeho okolí dáno z nejhoršího do pořádku. Ukázalo se však, že je potřeba samotná památka rekonstruovat.
Oprava křížku se podařila díky úsilí obce Vesce a za spoluúčasti dotace z dotačního programu JIhočeského kraje.
Díky zájmu lidí v obci je tato vzpomínka na doby dávno minulé zachována pro další generace.